Taylor 160 Stanford University 1991 de Gennes, Pierre-Gilles Pierre-Gilles de Gennes 161 Collège de France Za odkrycie, e metody rozwinite przy badaniu zjawisk uporzdkowania w prostych ukadach mog by uogólnione do bardziej zoonych form materii, na przykad ciekych krysztaów i polimerów 1992 Charpak, Georges Georges.
And Hewishs award, in turn, would not have been possible without a young woman named Jocelyn Bell Burnell, his advisee, who found the pulsar in the first place.
Org: Hannes Alfvén Facts (ang.).
Boyle 205 Bell Labs Za opracowanie póprzewodnikowego obwodu obrazujcego sensora CCD Smith, George.Org: Toshihide Maskawa Facts (ang.).Org: Ivar how to gift wrap a book step by step Giaever Facts (ang.).Org: Masatoshi Koshiba Facts (ang.).Wstpnej selekcji zgoszonych kandydatur dokonuje Komitet Noblowski, wybierajc okoo 250300 kandydatów, po czym powiadamia ekspertów w danych dziedzinach, którzy bd w stanie oceni wkad merytoryczny osób nominowanych.Przyznawane od 1901 roku wyrónienie ufundowane zostao przez szwedzkiego przemysowca, Alfreda Nobla w jego testamencie.Org: The Nobel Prize in Physics 1916 (ang.).Org: The Nobel Prize Amounts (ang.).Org: Alfred Nobels Will (ang.).Rok Wyróniony 17 Afiliacja Uzasadnienie 1901 Röntgen, Wilhelm Conrad Wilhelm Conrad Röntgen 18 Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium W uznaniu zasug, które odda przez odkrycie promieni nazwanych jego imieniem 1902 Lorentz, Hendrik Hendrik Lorentz 19 Uniwersytet w Lejdzie W uznaniu niezwykych zasug, jakie oddali.Org: Andre Geim Facts (ang.).Ligo )one in Hanford, Washington, near a nuclear-waste dump; the other in Livingston, Louisiana, bordering a pine forest.Org: The Nobel Prize in Physics 1931 (ang.).
Org: Julian Schwinger Facts (ang.).
Org: John Cockcroft Facts (ang.).

Szeciokrotnie Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowaa nie przyznawa wyrónienia na mocy zapisu w statucie Fundacji, który stwierdza, e jeli w danym roku sporód zaproponowanych kandydatów nie ma osoby, której wkad w rozwój nauki, zdaniem Akademii, zasugiwaby na nagrod, wówczas rodki pienine na nagrod s rezerwowane.
Org: Yoichiro Nambu Facts (ang.).
W chwili ogoszenia nominacji by na emeryturze.

[L_RANDNUM-10-999]